logo_svart_ren.jpg

 

Kontakt Foder & Mineraler Utsäde Förnödenheter Gödning Biobränsle
Pelletsinfo Pris per pall med frakt


Hur mycket pellets går det åt per år i en normalvilla?


En normalvilla behöver 5-7 ton pellets per år = 10 kubikmeter.
Om villan värms med 3 kubikmeter olja per år blir pelletsbehovet 6 ton om året.
1 ton pellets har en volym på cirka 1½ kubikmeter.
En normalvilla behöver 25-30 000 kWh/år; 15-20 000 till uppvärmning,
5 000 till tappvarmvatten och 5 000 till hushållsel.

Energibärare = Värme Energibehov Jämförelsetabell
1000 kg pellets =   4900 kWh Pellets 6000 kg Pellets 1 kg
1000 kg briketter =  4700 kWh Briketter 6255 kg Briketter 1,04 kg
1000 l olja Eo1 =  9980 kWh Olja Eo1 2.94 m3 Olja Eo1 0,49 l
1 m3f ved =  1109 kWh Ved 26.51 m3f* Ved 4,42 l
1 m3 stjälpt flis =   859 kWh Flis 34.2 m3** Flis 5,70 l
1000 kWh el =   1000 kWh El 29400 kWh El 4,9 kWh
1000 kWh fjärrvärme =  1000 kWh Fjärrvärme 29400 kWh Fjärrvärme 4,9 kWh
*   Björk fukthalt 20%
** Stjälpt (fukthalt 30%)


Träpellets är ett kraftfullt alternativ till olja och ved, i såväl små som stora anläggningar.

 

Vad är träpellets?

En träpellets är en liten hård bit bioenergi. Den framställs genom förädling av bioprodukter från sågverks- och massaindustrin.

Råvaran är av rent sågspån från tall och gran utan tillsatser eller bindemedel. 
Material mals till ett fint pulver, torkas och pressas till korta stavar, pellets.

 

Fördelar
- Låg askhalt. Under 0,5%
- Lågt pris. En halvering av kostnaden mot el och olja.
- Lätt att frakta och lagra
- Mycket låg svavelhalt i jämförelse mot ved.

 

Anpassning
När du eldar med träpellets behövs särskild anpassning av din utrustning.
- Villaägare behöver en pelletsbrännare, vilka idag säljs i flera olika varianter.
- Medelstora anläggningar kräver särskild anpassning av pannan. Även här finns flera olika tekniker.

Träpellets Produktinformation
Torrhalten i slutprodukten ligger på ca 93 %.

Energivärdet i ett ton pellets är ca 4,9 MWh, vilket motsvarar ca 0,5 m3 olja.
1 m3 olja = 2,1 ton pellets = 3,2 m3 pellets.

 
Bulkvikt: i genomsnitt 630 kg per m3.
Dimension & Längd enligt : SS-EN 14961-2 A1

Inga bindemedel eller tillsatser används i någon del av tillverkningsprocessen.
Askhalt: ca 0,3 vikt%

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss